GEVOEL EN VERSTAND

De verticale as van het verstand

Met het einde van WO II kwam er in Europa en beweging op gang, waarbij wederopbouw en ontwikkeling voorop stonden. Deze moeizame ervaringen en het verlangen naar meer welvaart stimuleerden het ontwikkelen van kennis. Daardoor verbeterde het onderwijs in een snel tempo en maakte de sociale wind, stap voor stap het hoger onderwijs open voor meer mensen.

Het resultaat was een enorme sprong voorwaarts in de wereld van kennis en daaruit voortkomend, de wereld van techniek. Dankzij kennis als motor in de ontwikkeling, groeide het belang van verstandelijke ontwikkeling exponentieel.

Het resultaat is dat we nu in West Europa, een hoog niveau van verstandelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Waarbij het belang van diploma’s en voortgaande ontwikkeling de waarde die wordt gehecht aan het verstand, onderstrepen.

De horizontale as van het gevoel

Tegenpool van de wereld van het verstand, is de wereld van het gevoel. Daarbij zou je kunnen stellen dat mensen voelende wezens met een lichaam zijn.

Hoe verliep dan over deze periode de ontwikkeling van ons gevoel?

Dat begint met de vraag hoe je deze ontwikkeling kunt waarnemen. Hiervoor waren, op andere plekken in de wereld, al veel eerder vormen gevonden. Deze kunnen onder de noemer van bewustzijnsontwikkeling worden samengebracht.

Vanuit dat perspectief beweegt de ontwikkeling van het gevoel zich van de laagste modus van bestaansrecht omhoog. Om via de modus van het reageren en de modus van het denken, tot de hoogste modus van her-innering hoger te groeien.

Wanneer je die ontwikkeling van de mens, sinds het einde van WO II volgt, zie je dat er eerst de fase was waarin het bestaansrecht (wederbouw) centraal stond. Gevolgd door de zestiger en zeventiger jaren, waarin de ontwikkeling van emoties (flower power, hippie’s) de boventoon voerden.

Vanaf de jaren tachtig tot circa 2015 zie je de boventoon van de modus van het denken. Dit vertaalde zich in macht- en onmacht gevoelens. Waarna we nu langzaam beginnen te bewegen naar de modus van het hart. De plek waar ons voelend vermogen is gehuisvest.

Gevoel en verstand

Kijkend naar de bovenstaande grafiek, lijkt het erop dat de ontwikkeling van ons gevoelswereld een flinke achterstand heeft opgelopen ten opzichte van de ontwikkeling van de wereld van het verstand.

De mensheid verkeert op dit moment in de eindfase van de onbewuste wil. Het rode balkje, door ons aangeduid als de damwand van de macht, weerhoudt de mensheid op dit moment het zetten van de volgende stap.

Met het toenemen van de druk, is het onvermijdelijk dat de damwand zal bezwijken en de mens een volgende stap zal zetten. Daarmee wordt mooi zichtbaar, waar de grootste innovaties van deze eeuw zullen gaan plaatsvinden.

Niet op de verticale as, die neigt naar een steeds verticalere beweging, maar op de horizontale as. En zelfs bij een gelijkblijvend technologisch niveau, zal dat een enorme sprong voorwaarts betekenen in de welvaart van de mensheid.

Bewust Leiderschap

De Bewust Leiderschap Academy wacht niet op het bezwijken van de damwand en de chaos die een doorbraak kan veroorzaken. Het kan namelijk veel liefdevoller. We leiden mensen op, die een voorbeeld kunnen zijn van hoe het er in de volgende fase uit komt te zien.

Mensen die, als het ware, door de poriën van de damwand heen kruipen. Wie dit begrijpt,zal ook begrijpen dat een investering in Bewust Leiderschap een investering is in de eigen toekomst.

Het is een uitnodiging om het plezier, van de volgende fase van onze ontwikkeling, hier en nu te ervaren. Daarom kiezen wij voor de samenwerking tussen gevoel en verstand.

De Bewust Leiderschap Academy is onderdeel van het Uniovision concept. We doen nog veel meer. Zo organiseren we buitenlandse reizen, hebben we een uitgebreide online nieuwssite over Bewust Leiderschap, hebben we een particulier programma en leiden we begeleiders op.