WAT IS BEWUST LEIDERSCHAP ?

WAT IS BEWUST LEIDERSCHAP TOEGELICHT:

Bewust Leiderschap is een vorm van leiderschap, die uitgaat van het bewust kunnen hanteren van de eigen kracht. Het is gebaseerd op handelen vanuit inzicht, in de zichtbare en onzichtbare processen die zich afspelen.
Bewust betekent bij ons de volgende zaken:

  • Weten vanuit welke modus je handelt
  • Je energie bewust kunnen besturen
  • Begrijpen wie je bent en wat je bestemming is
  • Je kracht tot in zijn/haar uiterste grenzen kunnen hanteren
  • Weten hoe creatie werk

Leiderschap betekent bij ons je vermogen om in relatie tot anderen en/of situaties te kunnen zien wat er nodig is en hier naar te kunnen handelen.

Is het een systeem?

Bewust Leiderschap ziet er voor ieder mens anders uit. Het begint met het begrijpen, van hoe het menselijk systeem werkt. En dan niet alleen in de fysieke maar ook in de niet fysieke/ energetische zin. We noemen dit geheel het ‘menselijk systeem’. Dus voor ons begint leiderschap, bij het zelf bewust kunnen besturen van je eigen systeem.

Wie begrijpt hoe zijn eigen systeem werkt, kan ook beter begrijpen wat zijn gedrag bij andere mensen teweeg brengt. Daarnaast is het belangrijk om op een dieper niveau te weten wie je bent en wat je intentie met dit leven eigenlijk is. Aspecten die nodig zijn om je leiderschap naar buiten toe, neer te kunnen zetten.

Bij het neerzetten van je leiderschap wordt je geconfronteerd met andere mensen. Omdat ieder mens uniek is, ontmoet je als leider een uiteenlopend scala van zichtbare en onzichtbare krachten. Meesterschap over je ego en het kunnen hanteren van je kracht tot aan haar uiterste grenzen, stelt je in staat om als een autoriteit hiertussen te kunnen bewegen.

Waar komt het vandaan?

Bewust Leiderschap is als vorm ontwikkeld door Uniovision.
Het komt voort uit een lange zoektocht naar manieren om menselijk gedrag, in professionele omgevingen, op een pragmatische manier, hanteerbaar te maken.
Het is een synthese van enerzijds een rationele bestuurlijke ontwikkeling en anderzijds een intuïtieve gevoelsmatige ontwikkeling. Twee werelden hebben we samengebracht, waarna in 2002 Bewust Leiderschap werd geboren.

Het eindresultaat van deze ontwikkelingen, is een eigentijds pad dat voert naar verlichting/ persoonlijk meesterschap. Achteraf gezien is het antwoord op de vraag wat is bewust leiderschap, dus al zo oud als de mensheid.

Wat is er voor nodig?

Het ontwikkelen van Bewust Leiderschap is een proces dat inzicht en kennis combineert met ervaring.
Het inhoudelijke deel van het programma wordt beschreven in een serie van vier theorieboeken, die we zelf hebben ontwikkeld. Dit wordt aangevuld met een boekenlijst met werken van derden.

Het ervaringsdeel van het programma bestaat uit een brede reeks van praktijk opdrachten. Samen vormt het een unieke mix van kennisoverdracht, meditatie oefeningen en praktische toepassingsgerichte opdrachten.

Een redelijk fitte staat van zijn en de bereidheid om iets met jezelf aan te gaan, zijn de basis voor een succesvolle deelname. Het is de combinatie van IQ en EQ, die je in staat stelt om het hoge kwaliteitsniveau van dit programma te realiseren. Sommigen leunen zwaarder op hun intelligentie en anderen leunen zwaarder op hun gevoel. Ons maakt het niet uit, ieders pad is namelijk uniek.

Wat kan ik er mee?

Na het lezen van voorgaande tekst kun je je voorstellen dat de toepassingsmogelijkheden breed zijn.
Het is een transformatie proces van jezelf, en dat werkt zowel professioneel als in prive door. De focus van de Bewust Leiderschap Academy is de toepassing in een professionele omgeving. Al bieden we ook programma’s die je in privé kunnen ondersteunen.

Het stelt je als individu in staat om vanuit innerlijke rust vorm te geven aan je leven. Je weet wie je bent, je weet wat je wilt en hoe je dat kunt manifesteren.

Het biedt je een krachtige vorm om op formele of informele wijze leiding te geven aan kleine en grote groepen mensen.

Het geeft je de blauwdruk voor innovatieve vormen van samenwerking, organiseren en ondernemen. Dus wat is bewust leiderschap: het is een voedingsbron voor nieuwe mogelijkheden.

De Bewust Leiderschap Academy is onderdeel van het Uniovision concept. We doen nog veel meer. Zo organiseren we buitenlandse reizen, hebben we een uitgebreide online nieuwssite over Bewust Leiderschap, hebben we een particulier programma en leiden we begeleiders op.